Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lunner

Etablering av ny gymsal og ombygg av skole på Grua i Lunner
Den gamle gymsalen skal renoveres og bygges om til SFO og bibliotek.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.