Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsberg

Utskifting av tak på kontorbygg i Kongsberg kommune
Takstein demonteres, sammen med sløyfer og lekter og underlagspapp. Undertak åpnes på angitte deler, inspiseres i sin helhet og utbedres der det er behov. Nytt tak bygges opp nødvendig utskifting av bordtak, sløyfer, lekter og takstein. Komplette tilhørende beslagsarbeider, samt utskifting av takvinduer inngår i arbeidet. Hvis inspeksjon avdekker manglende kuldebrobrytere ved raft skal utbedring og isolering inngå som tilleggsbestilling (opsjon). På del av takflate mot sør planlegges det å etablere integrert solcelleanlegg. Dette gjennomføres som egen entreprise på et senere tidspunkt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.