Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kongsberg

Ombygg av undervisnings- og samlingslokale ved Numedal Folkehøgskole i Kongsberg
Kjøp av entreprise for rivning av eksisterende tak, bygging av nytt tak og nye tekniske anlegg. I tillegg til arbeider med skifte og etablering av nye vinduer, samt overflatearbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.