Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Indre Østfold

Oppgradering av skole i Indre Østfold
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Utbedring av sanitæranlegg. Styringssystemer. Lekeapparater.
Oppgradering av barneskole i Spydeberg
Gnr/bnr: 11/81, 11/51 og 11/51/1.
Nybygg av barnehage i Askim
Gnr./bnr:54/43 og deler av 54/216
Oppgradering av barneskole i Indre Østfold kommune
Ventilasjon og ombygging av energikilde til grunnvarme. Innvendig og utvendig overflatebehandling. Utbedring av elektro og sanitæranlegg. Styringssystemer.
Utvidelse av barnehage i Indre Østfold kommune
5-avdelings barnehage. Utvidelsen er på ca. 615 kvadratmeter totalt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.