Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hurdal

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Hurdal som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av solavskjerming på skoler i Ringerike
Prosjekt fra budsjett 2023. Prosjektet omfatter 3 skoler.
Nybygg av fritidsboliger i Krødsherad kommune
Ca. 3086 daa. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting med fritidsbebyggelse, samt fellesområder for aktiviteter og servering/pub.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.