Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hol

Etablering av nye hyttetomter og infrastruktur inntil eksisterende hytteområde i på Ustaoset i Hol kommune
Formålet med planen er å legge til rette for fortetting av eksisterende hytteområde med 11 nye tomter og legge til rette for en mer hensiktsmessig infrastruktur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.