Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Hol

Tilbygg av to nye barnehageavdelinger ved Geilo barnehage i Hol kommune
To nye avdelninger, dvs 36 barn. Tilbygg på 300-400 kvm. Vognhall 53 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.