Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Halden

Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.
Utvidelse av camping i Halden kommune
Utvidelse av Bakke camping, med tilhørende bebyggelse, brygge og parkering.
Utvidelse og ombygging av kontor ved høgskole i Halden
Utvidelse av to kontorer og bygging av stillerom som en del av kontorene. Div. rivningsarbeider og omgjøringer. Skyvedører foran hylle og søyle under bord i et tredje rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.