Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Halden

Samlokalisering av brukeravdelinger og administrasjonsdel i Halden kommune
Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter er en enhet i Halden kommune, bestående av totalt fem ulike avdelinger som tilbyr tilrettelagt arbeid for mennesker med både funksjons- og utviklingshemninger. Deres mål er å tilby brukerne et godt tilrettelagt tilbud ut ifra sine forutsetninger, med en høy variasjon av ulike aktiviteter. Prosjektet omhandler samlokalisering av hhv. to brukeravdelinger, samt en administrasjonsdel.
Tilbygg alternativt nybygg av dagligvareforretning i Halden kommune
Tryms veg 24 og 32. COOP Øst SA ønsker å utvide eksisterende dagligvareforretning eller bygge ny butikk på eiendommen der Coop Prix Østre Lie er etablert. Berørte eiendommer: gnr/bnr 63/69, 63/5 og del av 63/86.
Nye rettslokaler for Helgeland tingrett
Lokalene må kunne inneholde en rettsal på ca. 80 m2, som har krav til større takhøyde, og 7 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 600 m2.
Nye rettslokaler for Søndre Østfold tingrett
Lokalene må kunne inneholde tre rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 12 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 700 - 900 m2.
Nye rettslokaler for Møre og Romsdal tingrett
Lokalene må blant annet kunne inneholde en rettsal, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 500 - 700 m2.
Rehabilitering av kontorfløy og kantine i Halden kommune
Rehabilitering av tredje etasje av sin kantine og kontorfløy. Det vil ikke bli noen bruksendring av etasjen. Det skal leveres nytt ventilasjonsanlegg. Areal for rehabilitering er ca. 300m2. Kantinekjøkken skal ikke inkluderes i arbeidene, men det må tas hensyn til at kjøkkenet skal være i drift. Elektroentreprisen skal utføres av IFE i egen regi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.