Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Fredrikstad

Nybygg av kontor og offentlig/privat tjenesteyting i Fredrikstad
Et kontorbygg og et helsehus vest for Værstebrua. 12000-15000 m2. 5-8 etasjer. Gnr/bnr 423/1, 174.
Nybygg av hytteområde på Slevik i Fredrikstad
36 tomter. Gnr/bnr 64/45, 324, 327, 426, 452, 454 og 493
Tilbygg alt. nybygg av bibliotek i Fredrikstad
Ønske om utvidelse av eksisterende bygg med 2500-3000 kvm.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg for flerbrukshall, rådhus og skole i Fredrikstad kommune
5 lokasjoner. Trara skole, Slevik skole, Borge ungdomsskole, Blomsterøyhallen, Onsøy rådhus.
Utskifting av vinduer på bibliotek i Fredrikstad
Utskifting av vinduer på fasade mot syd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.