Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Fredrikstad

Til- og ombygg av barneskole på Kråkerøy i Fredrikstad
Utbygging av skolen til en 2-parallell barneskole med økt areal til skolefritidsordning, spesialrom, lærerarbeidsplasser og kroppsøvingsfaget i tillegg til trafikale tilpasninge
Utvidelse av barne-og ungdomsskole i Gamle Fredrikstad
Utvidelse av bygningsmassen på Gudeberg skole med et tilbygg på cirka 3.700 kvadratmeter som blant annet skal inneholde nye skolelokaler for Råkollen skole. I eksisterende bygg skal det bygges om til klasserom med i areal på cirka 700 kvadratmeter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.