Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Enebakk

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Enebakk som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Ombygg av Knivsfjellveien 6 til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer i Asker
Fløy A skal bygges om til 5 boenheter for psykisk helse og rus, og somatiske utfordringer. Prosjektet inneholder fellesrom, felles kjøkken, personalfasiliteter (kontor, personalrom og nytt HCWC mm).
Utvidelse av ungdomsskole i Spydeberg
Spydeberg ungdomsskole er i dag en 3-parallell skole. Man skal utvide skolen til en 6-parallell skole.
Utvidelse av barneskole i Indre Østfold
Utvidelse med 4 klasserom og spesialrom.
Solavskjerming på skoler i Ringerike
Prosjekt fra budsjett 2023. Prosjektet omfatter 3 skoler.

Se andre prosjekter i Viken fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.