Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Etablering av parkeringshus og mindre næringsareal i Drammen kommune
Etablering av parkeringshus i 4 plan med inntil ca. 180 p-plasser, samt etablering av et mindre næringsareal i første etasje mot Verven. I tillegg omfatter planen opparbeidelse av et mindre byrom mot Verven i tilknytning til næringslokalet. Eksisterende næringsbebyggelse på eiendommen forutsettes revet.
Etablering av næringsområde i Svelvik kommune
Gnr/bnr: 12/48 m.fl. Ca 100 daa.
Gjenoppbygging av barnehage etter brann i Drammen kommune
Etter brann ble et tidligere tilbygg revet totalt, samt resterende bygningsmasse strippet ned innvendig. Tidligere tilbygg skal nå reetableres i et noe større omfang, samt gjenstående bygningsmasse settes i stand igjen innvendig inkl. noen mindre utvidelser/optimaliseringer. I tillegg skal det bygges et nytt frittstående utvendig vognskur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.