Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Drammen

Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384. Advansia ansvar: prosjekt- og byggledere innenfor områdene bygg, elektro/IKT, VVS, ITB. Fremdriftskoordinator. Økonomikontroller
Nybygg av 3 bygg for psykisk helsevern og rus på Brakerøya i Drammen
Byggene vil blant annet romme 167 døgnplasser og 16 poliklinikkrom.
Nybygg av sykehus på Brakerøya i Drammen
Solavskjerming: Scandic AS Radonsikring: Radonmannen AS
Nybygg av næringsbygg i Drammen
Porter: Assa Abloy Solavskjerming: Kvint Blendex Lås og beslag: Viken Lås og Sikkerhet
Gjenoppbygging av barnehage etter brann i Drammen kommune
Etter brann ble et tidligere tilbygg revet totalt, samt resterende bygningsmasse strippet ned innvendig. Tidligere tilbygg skal nå reetableres i et noe større omfang, samt gjenstående bygningsmasse settes i stand igjen innvendig inkl. noen mindre utvidelser/optimaliseringer. I tillegg skal det bygges et nytt frittstående utvendig vognskur.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.