Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Bærum

Nybygg av psykiatrisykehus på Ila i Bærum
Nybygg av regional sikkerhetsavdeling, sammen med regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.
Etablering av videregående skole i Sandvika sentrum
Det nye skolebygget blir på åtte etasjer i tillegg til to etasjer under bakken. Skolen vil ha plass til 300 elever. BREEAM-NOR Excellent.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Utvidelse av rideanlegg i Bærum kommune
Etablering av ny ridehall med tilhørende stallplasser, samt en ny utendørs ridebane da hallen tenkes plassert der eksisterende ridebane ligger i dag. Den nye ridebanen er plassert langsmed dagens parkeringsplass. I tillegg skal det lages underlag for 14 stk. utendørs bokser for hester, langsmed eksisterende hall, og utvide eksisterende parkeringsplass mot sør.
Nybygg av turveg ved Isi i Bærum kommune
Turveien har en lengde på ca. 160 meter og starter rett ovenfor innkjøring til Asker og Bærum bilopphuggeri. Turveien skal ikke asfalteres.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.