Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Aurskog-Høland

Nybygg av barne- og ungdomsskole samt barnehage på Aursmoen i Aurskog-Høland kommune
Midlertidige paviljongen skal brukes i perioden september 2022 til juni 2024.
Nybygg av forretning og kontor Auroskog-Høland
Gnr. 193, Bnr. 52, 70, 72, 79 og deler av 243/7.
Reparering av vegger på svømmehall i Aurskog-Høland kommune
Lekkasje i dampsperresjiktet i deler av veggen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.