Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Ås

Nybygg av boliger og næring i Ås
Privat grunneier. GNR/BNR: 103/165, 3, 4. Det planlegges 45-55 boenheter med tilhørende uteareal. Parkering legges under bakken med innkjøring fra Nygårdsveien. Det reguleres 2 000 m2 kombinert bebyggelse og anlegg hvor det kan etableres kombinasjon av forretning med plasskrevende varer, industri og lager med tilhørende administrasjon. Kontor og detaljhandel tillates ikke. Både bolig- og næringsbebyggelsen er på tre etasjer over terreng.
Etablering av solfilm på utvalgte fasader ved veterinærbygning i Ås kommune
Levering og montering av solfilm på utvalgte fasader og områder i Veterinærbygningen på Campus Ås. Hensikten er å redusere varmeinntrengning og forbedre inneklimaet i kontorer, møterom og studierom samtidig som man best mulig ivaretar naturlig lys fra vinduer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.