Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tønsberg

Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg, trinn 2
Totalt 500 leiligheter og 4000 kvm. kontor. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Utvidelse av skole og barnehage i Barkåker
Prosjektering naturmangfold/ biologi- reguleringsplan: Asplan Viak AS, kontaktperson Halvard Holtung.
Ombygg av hotell til kontor i Tønsberg
Butikker eller en annen form for handel på grunnplanet.
Etablering av solcelleanlegg på ulike bygg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Solceller til 17 bygg fordelt på 3 soner. Sone 3: Fylkeshuset Tønsberg (hovedbygg og nybygg) Greveskogen videregående skole Holmestrand videregående skole Melsom videregående skole Nøtterøy videregående skole Re videregående skole Samlingsforvaltningen
Energisparende tiltak på videregående skole i Ramnes
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på fylkeshuset i Ramnes
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.