Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Skien

Nytt fengsel i region sør, Telemark/Vestfold/Buskerud
150-200 nye plasser. Lokalisering ikke fastsatt.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Innvendig ombygging av Telemark museum i Skien
Arbeidene omfatter rehabilitering av eksisterende kjøkken og toaletter i plan 1. Det omfatter riving av eksisterende tak i «mellombygget», samt riving av enkelte eksisterende vegger. Det omfatter riving av deler av eksisterende utvendig trapp, samt deler av eksisterende dekke. Videre omfatter arbeidene fjerning av eksisterende belegningsstein, samt graving, jernbinding, støpning av nytt dekke. Til slutt består arbeidene i å bygge opp nye innvendige vegger, yttervegger og tak, samt etablere nytt teknisk rom med nytt teknisk utstyr, samt strekke ventialsjonskanaler, el-stiger og bruter, kabler og annet til diverse tekniske komponenter.
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Utskifting av lyskilder til LED-belysning ved eiendommer i Norge
Ca. 20.000 lyskilder skal byttes ut og erstattes med LED-belysning. Gjelder i hovedsak eiendommer på Østlandet i Norge.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.