Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Larvik

Ny- og ombygg av handel i Larvik kommune
Innleid trafikkfaglig-kompetanse: Citiyplan v/ Tor Atle Odeberg og Asplan Viak. Kart: Odd Arne Bakke-Ludviksen – geodata og Asplan Viak v/ Lars Krugerud.
Ombygg av tidligere rådhus til helsesenter i Larvik kommune
Tjølling gamle rådhus har en underetasje på ca. 645 kvm bruttoareal. Arealet skal totalrenoveres og tilpasses for utleie til nytt helsesenter.
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk på skole i Larvik kommune
Utskifting av eksisterende varmepumpeinstallasjon og automatikk. Begge varmepumpene har over lengre tid hatt driftsproblemer, den skal erstattes med ny 4-trinns brønnvarmepumpe, evt helt trinnløst.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.