Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (2)
Drangedal (4)
Færder (6)
Fyresdal (1)
Hjartdal (1)
Horten (5)
Kragerø (3)
Kviteseid (3)
Larvik (16)
Nissedal (2)
Nome (2)
Notodden (3)
Porsgrunn (6)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (13)
Tinn (2)
Tokke (1)
Tønsberg (9)
Vinje (6)
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg, trinn 2
Totalt 500 leiligheter og 4000 kvm. kontor. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av kontor og dagligvarebutikk i Larvik
Dagligvarebutikk i 1. etasje. Kontor i resterende. BREEAM-NOR Excellent.
Utvidelse av bo- og behandlingssenter i Skien
Lyngbakken bo- og behandlingssenter skal utvides med 64 plasser tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det skal vare følgende fordeling av plassene: - Sykehjem: 32 stk. - Bokollektiv: 16 stk. - Forsterkede institusjonsplasser: 16 stk.
Utvidelse av skole og barnehage i Barkåker
Prosjektering naturmangfold/ biologi- reguleringsplan: Asplan Viak AS, kontaktperson Halvard Holtung.
Nybygg av hytteområde på Torvetjønn i Vinje kommune
Vito AS opparbeider infrastruktur til tomtene i området Heimvegli/Torvetjønn og står som selger av disse. Byggeklare tomter. 400’- 950’/tomt.
Rammeavtale for kjøp av elektrisk installasjonsmateriell i Norge
Gjelder hele Norge. Total kostnad: 1 mrd.
Nybygg av kontorbygg på Moheim næringspark i Porsgrunn
Moheim Næringspark består av to sentrale områder på Moheim og Enger. På Enger er det planlagt kontorbygg og på Moheim (utviklingspotensial for 25 000-30 000 kvadratmeter næringsarealer) er det planer om å føre opp et signalbygg med kombinasjon av kontorvirksomhet, storhandel, lett industri og lagervirksomhet.
Nybygg av butikk/handel på Pindsle
Areal: 500-2135 kvm 152/83 & 152/73
Ombygg av hotell til kontor i Tønsberg
Butikker eller en annen form for handel på grunnplanet.
Oppgradering av ventilasjon, lys og himlinger i eksisterende bygg på Bamble videregående skole
Som et resultat av at videregående skoler i Bamble kommune samlokaliseres på Grasmyr, bygges en ny skoledel i tilknytning til den eksisterende skolen. I eksisterende skole er det behov for nytt luftbehandlingsanlegg, himling, belysning samt nødvendige bygningsmessige arbeider. Oppdragsgiver skal inngå en totalentreprise med leverandør om utskifting av de nevnte systemer for gamle Bamble VGS.
Etablering av infrastruktur for fritidsboliger i Nissedal kommune
Området er om lag 379 daa. Ca. 50-70 hytter.
Ombygg av tidligere rådhus til helsesenter i Larvik kommune
Tjølling gamle rådhus har en underetasje på ca. 645 kvm bruttoareal. Arealet skal totalrenoveres og tilpasses for utleie til nytt helsesenter.
Etablering av nødstrømsaggregat på sykehjem i Larvik
Det er nå 5 sykehjem som har reservekraft med alternativ varmekilde. Det gjenstår 5 sykehjem.
Oppgradering av svømmehall m.m ved skole i Sandefjord
Byggetips. Lydanlegg i hallen, rampe for dommere, kontor til svømmeklubben i svømmehallen. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg i Sandefjord kommune 2014-2023. Start er antatt av redaksjonen.
Utskiftning av pasientovervåkingsanlegget på Sykehuset i Skien
Oppgradering består av to nye servere med nyeste generasjon software. Bytte ut alle 9 sentraler pga alder. Bytte ut 2 klienter pga alder.
Etablering av solcelleanlegg på kommunale bygg i Skien
Solcelleanlegg på Gulsethallen, Gjerpen barneskole, Duestien barnehage, Lunde barneskole, Lundehallen og Kjørbekkhøgda skole
Etablering av solcelleanlegg på ulike bygg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Solceller til 17 bygg fordelt på 3 soner. Sone 1: Fylkeshuset Skien Hjalmar Johansen videregående skole Porsgrunn Sør Skien videregående skole (inngår som en opsjon) Skogmo videregående skole
Etablering av solcelleanlegg på ulike bygg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Solceller til 17 bygg fordelt på 3 soner. Sone 2: Bø videregående skole Fylkessenteret / Vest Telemark VGS avd. Seljord Nome videregående skole - Lunde Notodden videregående skole Nome videregående skole - Søve
Etablering av solcelleanlegg på ulike bygg i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Solceller til 17 bygg fordelt på 3 soner. Sone 3: Fylkeshuset Tønsberg (hovedbygg og nybygg) Greveskogen videregående skole Holmestrand videregående skole Melsom videregående skole Nøtterøy videregående skole Re videregående skole Samlingsforvaltningen
Rehabilitering av eksisterende Husflidhall til nye lokaler samt oppføring av nytt bygg på Stevneplassen i Skien kommune
MATS gir tilbud til unge mennesker som er ferdig med Videregående skole, og har behov for et dagtilbud som kan tilrettelegge for tilpasset arbeid og aktivitet. MATS skal flytte inn i nye lokaler på Stevneplassen. Eksisterende Husflidhall skal rehabiliteres, det skal føres opp et nytt bygg og et energiforsyningsbygg skal tilpasses vedproduksjon.
Ombygg til legekontor i 1. etasje av eksisterende kommunehus på Tjøme i Færder kommune
Prosjektet Rødsgata 36, tar for seg planleggingen av et nytt legekontor i det gamle kommunehuset til Tjøme kommune. Som følge av kommunesammenslåingen til Færder kommune vil kommunehuset på Tjøme huse nye funksjoner med blant annet et legekontor i 1. etasje. I 2. etasje er det planlagt lokaler til fysioterapi, mens det allerede er etablert hjemmesykepleie i kjelleren. I tillegg inneholder andre deler av bygget bibliotek, Færder kommune sin økonomiavdeling, frivillighetssentralen. I kjelleren er det tilfluktsrom.
Innvendig ombygging av Telemark museum i Skien
Arbeidene omfatter rehabilitering av eksisterende kjøkken og toaletter i plan 1. Det omfatter riving av eksisterende tak i «mellombygget», samt riving av enkelte eksisterende vegger. Det omfatter riving av deler av eksisterende utvendig trapp, samt deler av eksisterende dekke. Videre omfatter arbeidene fjerning av eksisterende belegningsstein, samt graving, jernbinding, støpning av nytt dekke. Til slutt består arbeidene i å bygge opp nye innvendige vegger, yttervegger og tak, samt etablere nytt teknisk rom med nytt teknisk utstyr, samt strekke ventialsjonskanaler, el-stiger og bruter, kabler og annet til diverse tekniske komponenter.
Etablering av aircondition ved helsehus i Skien
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Etablering og påbygg av turvei i Drangedal, del B
Etablering av turveg på jernbanesporet på den nedlagte strekningen fra Merkebekk til Kragerø grense, totalt 1-1,3 km. - Etablere turvei på eksisterende jernbanetrase. - Rehabilitere 1 stk. jernbanebru. - Etablere vendehammer. - Sikring langs turvei. - Vegetasjonsrydding. - Oppmerking og skilting. - Arrondering mot tilstøtende terreng.
Oppgradering av fasade og utskifting av vinduer og dører på eiendom i Færder kommune
- Fjerning av betongutkraging - Etterisolering av fasaden med bekledning - Utskifting av vinduer og dører
Riving og gjenbruk av annekset til gamle Mesterfjellet skole i Larvik
Det blir opsjon på å bevare skifer som ligger på taket, samt rengjøring av teglstein for gjenbruk og rengjøring av granittsteien som er grunnmuren i dag.
Omlegging av tak på idrettshall i Sandefjord kommune
Omlegging tak Ormestadhallen: - Riving/demontering/remontering - Ny isolasjon, med fall, kilrenner etc - Nye sluk - Tekking
Energisparende tiltak på videregående skole i Nøtterøy
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på fylkeshuset i Ramnes
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Energisparende tiltak på videregående skole i Ramnes
Felles utlysning for enøktiltak på 12 bygg: 6 delkontrakter.
Etablering av plasthall til transport og logistikk på Sande videregående skole i Holmestrand kommune
Sande VGS, linje for transport og logistikk har behov for å dekke sitt undervisningsbehov. Det skal derfor kjøpes/etableres en plasthall på egnet dekke, som for eksempel asfalt eller betong på Sande VGS. Anskaffelsen skal også innebære grunnarbeid, ca 300-400 m2. I tillegg skal et skal også kjøpes traverskran, elektrisk anlegg, etablering av simulatorrom og samtalerom.
Restaurering av kapell i Horten
Horten gravlund og kapell
Etablering av solcelleanlegg på idrettshall i Skien kommune
Installering av solceller på den østre halvdelen av taket i Skienhallen.
Oppgradering av heis ved videregående skole i Bamble kommune
Eksisterende heis skal fjernes og utvidelse av åpning i heissjakt skal inkluderes. I tillegg skal selve heisen med alle komponenter bli komplett levert og montert. Elektrotekniske arbeider som tilførsel til heis og heismaskin inkluderes. Montering av lys, stikk og brannalarm i sjakt.
Utskifting av vinduer på kommunehus i Kviteseid kommune
Kviteseid kommune vil energieffektivisere kommunehuset. For å senke kostnadane til oppvarming vil kommunen skifte ut 69 vindauge til 3-lags lågenergivindauge med krav U-verdi 1,0 eller betre inkludera karm/ramme.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.