Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Vadsø

Riving/sanering/ombygg av samfunnshus i Vadsø
1. Rive/sanere bygget fullstendig. Antatt kostnad kr 9.376.000,- 2. Legge bygget i dvale med tilkoplet vann og varne. Bygget forsikres. Årlige FDV-kostnader ca 300.000,-. 3. Legge bygget i dvale uten frostsikring med mer. Årlige FDV-kostnader ca 30.000,-.
Områderegulering for tilretteleggelse for konsentrert byutvikling for å styrke sentrum som bosted mm i Vadsø kommune
Områderegulering skal legge til rette for konsentrert byutvikling for å styrke sentrum som bosted, skape flere gode sosiale møteplasser, samt utvikle byen som nærings- og servicesenter i hht gjeldende kommuneplan.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.