Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Tana-Deatnu

Etablering av skileikanlegg med skitrekk og eventuelt tilrettelegge for sommeraktiviteter i Tana
Planområde: ca 69,4 daa. Alpinanlegg med tilhørende vaktmesterbolig like ved Tanabru.
Utskifting av vinduer og dører på helsesenter i Tana kommune
Utskifting av 27 vinduer, 2 aludører og 14 branndører.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.