Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Senja

Riving og nybygg av barneskole i Finnsnes
•Skole for ca. 500 elever •Flerbrukshall med takhøyde 9 meter (godkjent for volleyball på høyeste nasjonale nivå) •Klatrehall med minimum klatrehøyde 10 meter •Lokaler for kulturskoleopplæring •Oppstart august 2023 og ferdig i august 2025 •Ca. 20 flere parkeringsplasser •Oppgradering av skolevei og adkomst •Kostnadsramme ca. 500 000 000 kroner
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Utvidelse av leke- og oppholdsareal samt garderobe ved barnehage i Senja kommune
Utvidelse av leke- og oppholdsareal samt legge til rette for litt større garderobe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.