Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesseby-Unjárga

Rehabilitering av loft, tårn, fasade, vinduer og tak på kirke i Nesseby
Steintrapp. Komplettering takstein. Maling panel.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.