Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Målselv

Oppussing av WC og garderobe på flere bygg i Målselv kommune
Oppussing og økt kapasitet wc og garderobe i flere bygg, Rusta og Heggelia leir, Målselv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.