Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvæfjord

Oppgradering av kontor i Kvæfjord kommune
1. etasjen på Oscars vei 9 skal oppgraderes. Prosjektet inkluderer utskiftning av hoved EL-tavle, branntrapp og etablering av flere våtrom og et nytt kjøkken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.