Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Kåfjord - Gáivuotna - Kaivuono

Utskifting av kunstgressdekke på fotballbane i Birtavarre, Kåfjord kommune
Holmen stadion ble utsatt for flom sommeren 2022, og banen er nå ryddet og gammelt gress er fraktet bort og levert til godkjent mottak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.