Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Gratangen

Oppgradering av vinduer ved helsesenter i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.