Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Balsfjord

Nybygg av barne- og ungdomsskole på Mestervik i Balsfjord kommune
Areal for 120 elever og 16 pedagogarbeidsplasser.
Innvendig vedlikehold av storkjøkken, teknisk rom og garderobe i Storsteinnes
Hovedkjøkkenet på Balsfjord Bo- og Servicesenter skal renoveres og oppgraderes. Renoveringen omfatter bygningsarbeider, VVS- og elektroinstallasjoner. Det er i tillegg utarbeidet forslag til plassering av kjøkkenutstyr, kjøl- og fryserom med tilhørende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.