Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Balsfjord

Etablering av ny heis i Balsfjord rådhus
Demontering av eksisterende heisutstyr. Avfallshandtering og deponering. Montering av ny heis, eventuelt tilsvarende oppgradering av eksisterende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.