Nybygg av sykehus på Rossmolla i Hammerfest
Energiklasse A og passivhus. Bygget blir på ca 33.000 kvm og skal romme spesialisthelsetjeneste, medisin- og sykepleierutdanning, legevakt og helsehus.
Nybygg av konferansehotell i ny bydel Vervet, Tromsø
Gnr/bnr 200/1284, 1285. Ca 1000 m2 med konferanselokaler. Ferdigstilles vinteren 2024/2025.
Nybygg av samisk videregående skole og Beaivvás Sámi Nasunálateáhter i Kautokeino
1. Econor – med Arkitekt: Snøhetta Oslo AS og 70°N arkitektur, Tromsø 2. Harald Nilsen entreprenør AS – med Arkitekt: Stein Halvorsen Arkitekter AS 3. HENT – med Arkitekt: Pir II AS og Pir II Oslo 4. Kivijervi entreprenør – med Arkitekt: Hus Arkitekter og L2 Arkitekter AS 5. PEAB Bjørn Bygg med Arkitekt: A-lab AS og Ola Roald AS
Nybygg av barne- og ungdomsskole på Mestervik i Balsfjord kommune
Areal for 120 elever og 16 pedagogarbeidsplasser.
Nybygg av forbrenningsanlegg ved eksisterende forbrenningsanlegg i Senja
Det skal bygges et nytt forbrenningsanlegg inntil eksisterende forbrenningsanlegg mens det eksisterende forbrenningsanlegget er i drift. Det nye byggverket vil inneholde en administrasjonsfløy, en avfallshall og en prosesshall. Eksisterende bygg vil bli brukt til lager og verksted.
Nybygg av barnehage i Kirkenes
6 avdelings barnehage. Riving er ferdig, entreprenør er ukjent.
Tilbygg av teaterhus i Tromsø
En del av bygningen er fredet.
Nybygg av hytter i Salangen kommune
14 hyttetomter - på 1 mål hver.
Utvidelse av Steinerskolen i Tromsø
119/3896, 53 og 200/872 mfl. Inga Sparboes veg 41 og Målselvgata 24. 2,5 Etasjer.
Ombygg og rehabilitering av kontor m.m på Setermoen i Bardu
Forsvarsdepartementet har besluttet at Forsvarsbyggs enheter skal samlokaliseres på Setertun. Ombygging og rehabilitering deler av Setertun samt rehabilitering av taket på hele bygningen.
Nybygg av forretning og kontor i Lenvik
Totalt ca 150 stk boenheter och 15000 m2 med næring på Silsand strand.
Etablering av opplæringsbasseng på Tromsøbadet i Tromsø kommune
Bygging av nytt opplæringsbasseng på Tromsøbadet hvor det i dag er avsatt areal til surfebølgebasseng. Det er ønskelig med størst mulig vannflate og oppdragsgiver har beregnet at innvendig mål basseng vil bli ca. 5,3x13,5 meter som gir en vannflate på ca. 70 m2. Badfaglig rådgiver: Asplan Viak AS v/ Rune Langseth.
Nybygg av troppskontor ved Porsangmoen leir i Porsanger
Nytt kontor og undervisningsbygg til flerbrukshallene ved Porsangmoen leir.
Ombygg av ungdomssenter på Håkøya i Tromsø kommune
Tromsø ungdomssenter er en døgnbemannet barnevernsinstitusjon som gir behandling og undervisning til ungdom med atferdsvansker. Bygningen ligger sjønært til på Håkøya. Den ble oppført i 2006, og består av et hovedhus, en skolebygning og en leilighetsfløy som til sammen er på ca. 950 m2. Byggene skal bygges om innvendig, og tilpasses bedre til dagens bruk. Vinduer i alle bygg skal byttes.
Ombygg av lokale til kontor og skanning m.m. i Vadsø kommune
Etablering av en ny enhet for skanning av dokumenter for digital lagring. Prosjektet gjelder ombygging av ca. 400 m2 lokale til kontor og skanning, oppgradering av toalettkjerne samt etablering av HC toalett. Det etableres varemottak og pallelager for mottak av papirdokumenter, og produksjonslokale for selve skanningen. Prosjektet omfatter også oppgradering av overflater i tilstøtende korridorer. Det skal monteres et eget ventilasjonssystem for den nye enheten. Prosjektet omfatter også riving og demontering av innervegger og tilhørende tekniske installasjoner.
Innvendig ombygging av administrasjonsbygg på fagskolen for brann- og redningspersonell på Fjelldal i Tjeldsund kommune
Innvendig ombygging av det eksisterende administrasjonsbygget ved dagens Norges brannskole. Det er behov for å etablere flere kontorarbeidsplasser i det eksisterende administrasjonsbygget ved dagens Norges brannskole.
Utskifting av ventilasjonsanlegg ved helsesenter i Lebesby kommune
Nytt ventilasjonsanlegg i østfløyen av Kjøllefjord helsesenter. Det er per i dag et avtrekkssystem på berørt del av bygget. Eksisterende system skal rives og nytt aggregat skal etableres på kaldloftet for balansert ventilering av bygget. Eksisterende sjakter, himlinger og systemhimlinger i berørt område skal rives og erstattes med nye.
Riving av kontor og leiligheter i Tromsø
4000-5000 kvm kontor som skal rives.
Innvendig vedlikehold av Nav-bygget i Tromsø
Arbeidet omfatter maling av vegger (utenom systemvegger) og legging av teppefliser på golv på plan 2, 3, 5 og 6(opsjon). Dette utgjør rundt 650m² golvareal per etasje, totalt 2000m² utenom opsjon på etasje 6.
Rehabilitering av tak på kirke i Målselv kommune
180 nye urneplasser. Nytt tak og renovering av toalettfasiliteter.
Utskifting av tak over kommunestyresal i Bardu kommune
Utskifting av tak over kommunestyresalen. Kommunestyresalen er en del av kommunehuset til Bardu kommune. Bardu kommune ønsker å rive dagens taktekking, med isolasjon, og bygge opp ny.
Rehabilitering av kirke i Porsanger kommune
Rehabilitering av Lakselv kirke. Arbeidene som skal gjennomføres er etterisolering av fasader og tak samt at alle vinduer og ytterdører skal erstattes med nye i hht dagens krav så langt det er mulig. I tillegg er det noen opsjoner som omhandler etablering av trinnfri adkomst mellom kirkeskip og meninghetsal, ombygging av toaletter til HcWc samt ny rullestolrampe utvendig.
Demontere og deponere flomskadet kunstgressdekke med granulat, sand og pad ved stadion i Kåfjord kommune
Demontering, opprydding, bortkjøring og sanering samt etterarbeid mht. flomskadet kunstgress på Birtavarre stadion.
Oppgradering av utomhusområde ved barnehage i Karasjok kommune
Fornyelse av utomhus- og lekearealet ved Guolban barnehage sentralt i Karasjok. Utomhusarealet er på cirka 6 dekar, og prosjektets arbeider gjelder etablering av gjerder, lekeplassutstyr, fallunderlag, asfaltering, steinlegging, vegetering, beplantning, utomhus belysning, noen bygningsmessige konstruksjoner mv.
Etablering av ny heis i Balsfjord rådhus
Demontering av eksisterende heisutstyr. Avfallshandtering og deponering. Montering av ny heis, eventuelt tilsvarende oppgradering av eksisterende.
Nybygg av parkouranlegg i Vardø
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Etablering av nye takheiser for sykehjem i Bardu kommune
3 heiser til 3 beboerrom på Barduheimen Sykehjem.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.