Riving- og nybygg av ungdomsskole og flerbrukshall i Tromsø
Tromsø kommune ønsker å engasjere bistand som kan hjelpe til med brukermedvirkning i forbindelse med programmering og videre bistand i dialog med arkitekt og prosjekterende i forbindelse med ny ungdomsskole på Kvaløysletta. Gnr/bnr: 72/25, 132. BREEAM Excellent.
Nybygg skole og helsehus i Karasjok kommune
Nytt skolebygg og nytt helsesenter på dagens skole- og internattomt.
Riving og nybygg av barneskole med flerbrukshall og klatrehall i Finnsnes
- Skole til 450 elever og 80 ansatte. - Flerbrukshall med takhøyde 9 meter (godkjent for volleyball på høyeste nasjonale nivå). - Klatrehall med minimum klatrehøyde 10 meter. - Lokaler for kulturskoleopplæring. - Ca. 20 flere parkeringsplasser. - Oppgradering av skolevei og adkomst. - Kostnadsramme ca. 500 000 000 kroner.
Nybygg av hotell i Husadalen på Senja, Lenvik
Eierselskapene til Aksel Lund Svindal og Thor Hushovd går sammen med Br. Karlsen Holding AS, Bernh. Lund AS, Senjen Invest AS, Riven Holding AS for å etablere Senjen Holding AS.
Ombygg av sykehus til kontor, undervisningslokaler, barnehage, studieboliger og omsorgsinstitusjon m.m. i Sør-Varanger kommune
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling og ny bruk av gamle Kirkenes sykehus. Eksisterende bygningsmasse, som tidligere er brukt til sykehus, planlegges ombygd til kontor, undervisningslokaler, barnehage, studieboliger, vitensenter, mindre verkstedsvirksomheter, bevertning og omsorgsinstitusjon. Det er skissert på muligheten for innglassing av atriumsrom og påbygg på nord-vestre fløy.
Nybygg av næringspark i Harstad, trinn 2-3
Trinn 1, se prosjekt; Nordlysparken trinn 1. Infrastrukturen se prosjekt; Nordlysparken VVA. Er ett næringsområde på totalt 470 dekar oppdelt i tre trinn.
Nybygg av flerbrukshall i Bardufoss
Teknisk rom i andre etasje. Totalentreprenør vil ha opsjon for asfaltering av uteområdet.
Nybygg av kontor- og administrasjonsbygg ved Garnisonen i Porsanger
Et kontorbygg med inntil 90 kontorplasser i Porsangmoen leir.
Nybygg av næring i Tromsø, trinn 1
400-500 mill.kr totalt for trinn 1 og 2.
Nybygg av hytteområde i Sommarøy
Eksotisk prosjekt med 20 nye hytter for salg ved Sommarøy utenfor Tromsø.
Nybygg av barnehage på Nordskogen i Båtsfjord kommune
Den nye barnehagen skal være lokalisert på Nordskogen der eksisterende Nordskogen barnehage og barneskole er i dag.
Nybygg av barnehage i Lebesby kommune
Riving på separat prosjekt.
Etablering av campingplass med bobiloppstilling, utleiehytter med tilhørende servicebygg og sanitæranlegg på Gorosomoen i Nordreisa kommune
Ca. 5,1 dekar. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av en campingplass med bobiloppstilling, utleiehytter og tilhørende servisebygg og sanitæranlegg.
Etablering av treningshall samt tilbygg av idrettsanlegg i Skjervøy kommune
Etablering av innendørs treningshall med spilleflate 64x40 meter. Hallen på 70x50 meter skal etableres på tomta, ved eksisterende idrettsanlegg på Skjervøy. Hallen skal ha et tilbygg på 450 m2 med garderobe, lager, teknisk rom og publikumsarealer.
Nye rettslokaler for Nord-Troms og Senja tingrett på Finnsnes
Lokalene må blant annet kunne inneholde to rettsaler, som har krav til større takhøyde, og 8 kontorplasser. Det totale arealbehovet vil være på om lag 600 - 700 m2.
Nytt modulbygg for oppvekstsenter i Måsøy
Måsøy Kommune ønsker å etablere et nytt oppvekstsenter bestående av skole, SFO og barnehage for inntil 20 barn. Tiltaket er planlagt utført som modulbygg.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Oppgradering og videre utbygging av utendørsanlegg ved skole i Kvæfjord kommune
Tiltaket inkluderer nye leke- og oppholdsarealer, turvei, ballbinge, sandvolleyballbane, basketballbane og grøntanlegg samt noe teknisk oppgardering (overvann og elektro).
Utskifting av vinduer og dører på helsesenter i Tana kommune
Utskifting av 27 vinduer, 2 aludører og 14 branndører.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Nybygg av flyktingboliger (modulbygg) i Tromsø kommune
Boligbehov Tromsø: ca 360 boenheter. Det vil være behov for alt fra 2- roms til 5-roms.
Etablering av hybler i Harstad kommune
Boligriggen skal stå i 5 år etter frist for ferdigstillelse, med opsjon på 6+6+6 måneder med drift, vedlikehold og leie.
Etablering av sprinkleranlegg på sykehjem i Vardø kommune
Vardø kommune skal anskaffe sprinkleranlegg til bygget som inneholder Vardø sykehjem. Det finnes flere avdelinger i bygget og anskaffelsen gjelder for hele bygget. Det finnes ikke noe eksisterende sprinkleranlegg i bygget, men det finnes Brannalarmanlegg.
Ombygg av tak og lettere ombygg av kontor i Sørreisa
Taktekkingen har gått ut på levetid og taket trenger derfor omtekking, samt en lettere ombygging.
Oppgradering og utskifting av tak på idrettshall i Bardu kommune
Taket over garderober/kafe/møterom etc. er fra byggeåret og sarnafil dekket holder ikke tett lengre og må oppgraderes og skiftes.
Utskifting av taktekke, undertak, beslag og takrenner på mellombygg til helsesenter i Måsøy kommune
Måsøy kommune skal bytte taktekke, undertak, beslag og takrenner på mellombygget til Havøysund helsesenter.
Rehabilitering av loft, tårn, fasade, vinduer og tak på kirke i Nesseby
Steintrapp. Komplettering takstein. Maling panel.
Renovering av barnehage i Vannareid
Renoveringen vil innebære å legge nytt gulv, totalrenovere stellerom inkludert toalett og skifte dører til terskelfrie for enklere renhold og adgang.
Områderegulering for tilretteleggelse for konsentrert byutvikling for å styrke sentrum som bosted mm i Vadsø kommune
Områderegulering skal legge til rette for konsentrert byutvikling for å styrke sentrum som bosted, skape flere gode sosiale møteplasser, samt utvikle byen som nærings- og servicesenter i hht gjeldende kommuneplan.
Innredning av kontor på Petroleumsveien 20 i Hammerfest kommune
Innredning av ca. 228 kvadrat meter til kontorer, møterom, fellesarealer, toaletter, med mer. Totalt ca. 20 rom.
Oppgradering av vinduer ved helsesenter i Gratangen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Oppgradering av kjøkken i sykehjem med ny kjøkkeninnredning i Tromsø kommune
Kjøkkeninnredning til 5 kjøkken på et sykehjem.
Montering av teleslynger i kommunale bygg i Dyrøy kommune
Teleslynge kommunale bygg Montering av teleslynger i Nordavindshagen, kultursalen, det nye aktivitetssenteret, møterom 1 og 2 på kommunehuset, samt møterommet i frivilligsentralen.
Oppgradering av uteområde ved skole i Bergsfjord
Innkjøp og innstallering av nye lekeapparater mm ute. Huskestativ med to x dekkhusker og en "redehuske" Klatrestativ med "hus" og sklie Sandkasse med sand Vippehuske og plater til klatrevegg Montering/Nedsetting av gammel leke fra barnehagen Lite redskaps/leke oppbevaringshus. Bod

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.