Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Stjørdal

Nybygg av hotell og messehall i Stjørdal
Ved flyplassen. Ca 20.000-25.000 m2.
Riving og nybygg av barneskole i Stjørdal
Eksisterende skolebygninger skal rives for å gjøre plass til ny barneskole (trinn 1-7). Bruttoareal for bygningsmassen som skal rives er omtrent 6400 m2. Skolen skal dimensjoneres med en totalkapasitet på 540 elever. Bruttoarealet for den nye skolen er omtrent 7100 m2. Skolen skal ikke miljøsertifiseres, men prinsippene for standarden Breeam-Nor skal følges.
Nybygg av kompetansesenter i Værnes
Som et viktig ledd i prosjektet Bergkunstreisen i Trøndelag ønsker Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Stjørdal kommune å skape et kompetansesenter for bergkunst ved SNKs lokalavdeling Stjørdal museum, Værnes. Planleggingsarbeidet er i gang og det er opprettet en intensjonsavtale mellom SNK og Stjørdal kommune. Det tas sikte på en realisering av kompetansesenteret i 2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.