Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Oppdal

Nybygg av fritidsboliger i Stølen
Planområde: 4,15 daa. Gnr/bnr: 293/2, 49.
Etablering av automatisk brannslokkeanlegg/sprinkleranlegg på tre kirker i Oppdal kommune
Forsterke brannvernet i våre tre kirker, Oppdal/Lønset/Fagerhaug, med automatisk brannslokkeanlegg/sprinkleranlegg. Alle tre kirkene er trekirker fra henholdsvis 1651, 1863 og 1921.
Utvikling av fritidsparken i Oppdal
Planen legger opp til videreutvikling av Oppdal fritidspark med mulighet for utøving av mange typer idrett og aktivitet, både i form av organisert idrett og uorganiserte aktiviteter og friluftsliv. Planen åpner blant annet for at sykkelklubben kan utvide sin aktivitet med nye løyper og tilrettelegging, men legger også opp til utviding av løypenettet for ski- og skiskyting, både vinterstid og med rulleskiløype om sommeren. Området rundt Elgtjønna skal ivaretas som nærturområde, og etablerte stier og løyper for friluftsliv, sommer som vinter, blir sikret. Planområdet er ca. 560 da og ligger i Kåsen

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.