Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Nærøysund

Etablering av handelspark i Nærøysund
Når Vikna og Nærøy kommune i Trøndelag slås sammen 1. januar 2020, vil nye Nærøysund kommune bli Norges største fiskeoppdrettskommune.
Nybygg av boliger, kontor og forretning i Rørvik
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av kontor, næring mm i Nærøysund
Det planlagte bygget er et kombinasjonsbygg på 5 etasjer der det planlegges næringsvirksomhet som kontorer, kantine, treningssenter og konferansesenter med lokaler som er tilpasset kulturvirksomhet. Det er planlagt å legge til rette for møtefasiliteter med bevertning og leilighetshotell for pendlere og forretningsbesøkende i 5. etasje.
Nybygg av hyttefelt i Nærøysund
Uklart omfang, ev. ca. 15-20 hytter. Gnr/bnr: 271/5 samt gnr. 271 og følgende bnr.; 45, 46, 53, 55, 59, 60, 61, 71, 77, 78, 81 og 83
Nybygg av utleiehytter, småbåthavn, naust mm i Nærøysund
Gnr/bnr 33/117, 118, 119, 120. 17,8 mål. Privat grunneier Svenn Magne Edvardsen.
Oppgradering av varmeanlegg på aktivitetshus i Rørvik
Ved det nye Dagsenteret/aktivitetshuset på Rørvik er varmeanlegget defekt. Det er lekkasjer på varmerør, eksisterende radiatorer fungerer ikke m.m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.