Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Grong

Utvikling av område for caravan og utleiehytter og leiligheter i Grong
Planområdet som reguleres nå er ca. 35 daa og omfatter eiendom gnr/bnr 23/4 og 23/4/95. Totalt 600 mål på området. Vil bebygges med hytter og leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.