Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Frosta

Nybygg av hytter i Frosta
Forslag til endringer innen tre vedtatte reguleringsplaner ved Vigtil /Småtta i Frosta kommune. Det ønskes vurdert endret tilrettelegging for ca. 20 nye hyttetomter Planforslaget omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: • hytte- og friluftseiendommene gnr. 27, bnr. 45 og gnr. 27, bnr. 26, • landbrukseiendommene gnr. 27, bnr. 2, gnr. 27, bnr. 4 og 8, gnr. 27, bnr. 17, gnr. 27, bnr. 56 og gnr. 28, bnr. 1. • utskilte hyttetomter gnr. 27, bnr. 12, 13, 18, 20-25, 27, 29, 33-56, 58-62.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.