Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Åfjord

Nybygg av næringsbygg i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Riving, tilbygg og ombygg på barne- og ungdomsskole i Åfjord
Tilbygget skal ha et bruttoareal på omtrent 1900 kvadratmeter, og vil bestå av blant annet ny hovedinngang, nye lærerarbeidsplasser, undervisningsarealer, elevgarderober for 1.-4. klassetrinn og SFO. Som en del av kontrakten ligger også en betydelig oppgradering av skolens uteområde.
Nybygg av hytter i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.
Nybygg av rorbuer i Roan
På området skal det bygges: Hytter, rorbuer, småbåthavn, gjestehavn, næringsbygg og bespisningsbygg. Gnr/bnr: 65/5, 65/127, 65/47 og 65/54.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.