Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Meløy

Rehabilitering av tak på barnehage i Meløy
Videreført fra 2022. Det er etter befaring avdekket et større behov for renovering av innvendige lokaler. Det bør vurderes om deler av barnehagen bør rives og erstattes med nytt og mer areal- og energi effektivt bygg. Det er behov for ekstra tiltak for å holde nede radonverdiene. Prosjektet bør vurderes utvidet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.