Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Øksnes

Utvikling av område til turistformål i Øksnes
Utkast omfatter følgende arealer: 1: Parkering Dronningruta ca 140 m2. 2: Nyken resort, eksisterende bygninger for overnatting 2800 m2. 3: Turistanlegg med spisested, parkering, sanitærbygg og bobilparkering 3600 m2. 4: Resterende arealer ca. 17800 m2 er disponible til fremtidige turistformål.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av byggeteknisk tilstandsanalyse på kommunale bygninger i Øksnes kommune
Byggeteknisk tilstandsanalyse på følgende kommunale bygg: Øksnes rådhus, Storgata 27, 8430 MyreMyre skole, Fjellveien 1, 8430 MyreSommarøy skole, Nedre skolevei 11, 8430 MyreAlsvåg skole, begge fløy, med Cerpus (ekstra fløy), Alsvågveien 688 & 692, 8432 AlsvågØksnes Idrettshall, Støveien 20, 8430 MyreØksnes folkebibliotek, Byeveien 4, 8430 MyreTangsprellen barnehage, Frivågveien 21, 8430 MyreAlsvågheimen, Alsvågveien 13, 15, 17, 19, 8432 AlsvågBokollektiv, Fru Ingeborgsvei 14, 8430 MyreBolig, Fru Ingeborgsvei 12 A & BBolig, Fru Ingeborgsvei 8 B, 8430 MyreBolig, Kråkeveien 23, 8430 Myre.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.