Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Øksnes

Utvikling av område til turistformål i Øksnes
Utkast omfatter følgende arealer: 1: Parkering Dronningruta ca 140 m2. 2: Nyken resort, eksisterende bygninger for overnatting 2800 m2. 3: Turistanlegg med spisested, parkering, sanitærbygg og bobilparkering 3600 m2. 4: Resterende arealer ca. 17800 m2 er disponible til fremtidige turistformål.
Utskifting av eksisterende heise-/skillevegger på idrettshall i Øksnes kommune
Utskifting av 3 stykk eksisterende heise/skillevegger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.