Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Herøy

Nybygg av hytter og enebolig i Tuftevatnet i Tjørvågane
10-13 hyttetomter og en ny bustadtomt.
Nybygg av storkjøkken ved omsorgssenter i Herøy kommune
Det skal oppføres eit bygg på 450-500 m2 som skal romme storkjøkken og dets funksjoner. Bygningen skal være tilknytta eksisterende omsorgssenter via en mellomgang.
Reparering av stier på Runde i Herøy kommune
Anskaffelsen omfatter: 1) Forsterking av ca. 850 meter av turstien fra Tinden til Storehaugen slik at det blir en samlet, opparbeidet sti fra Goksøyr til Runde fyr. a) Legging av steinheller på traséen der terrenget innbyr til det. b) Oppbygging av vandringer og trapper i tre der det er vannsig eller bratt. c) Frakte opp stein og trematerialer

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.