Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Giske

Ombygg av varmesystem i idrettshall i Giske
Det må investerast i varmepumper eller liknande.
Reparering av stier ved naturreservat i Giske kommune
Hovedtiltak: 1) Utlegging av steinheller på våte partier spredt over ca. 1500 meter av turstiene på nordsiden av Molnesfjellet. Det kan anslås et forbruk på ca. 100 heller. 2) Bygging av 3-5 korte trebroer der stien krysser småbekker og vassig. 3) Utkjøring av stein og trematerialer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.