Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Søndre Land

Nybygg av hytteområde i Hov
Gnr/bnr: 76/87, 76/90, 76/91,76/92, 76/93, 76/94. 70-80 mindre hytter.
Nybygg av hytter i Søndre Land
Ca 60 daa. 14 tomter gjenstår

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.