Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Troms og Finnmark fylke

Utskifting av ventilasjonsaggregater som ventilerer lab og kontorlokaler i Tromsø kommune
Prosjektet omfatter utskifting av to ventilasjonsaggregater som ventilerer lab og kontorlokaler i Framsenteret bygg FRAM 1. Ventilasjonsanlegg skal bygges om slik at det ene av de nye ventilasjonsaggregatene skal kun ventilere lokaler for lab i plan 3. Det skal etableres midlertidig ventilering av Labområdet i plan 3, slik at dette arealet ventileres når hovedsystemer byttes. Det skal byttes noen kanaler i sjakter og mindre endringer på kanalnettet slik at Labventilering skilles fra øvrig ventilasjon.
Ombygg av garasjeløp i teknisk verkstedbygg for etablering av løftebukk i Porsangmoen
Ved Porsangmoen Tekniske Verksted, POTV, skal det etableres en løftekapasitet i eksisterende bygg. Forsvarsbygg ønske tilbud på ombygging av garasjeløp i verkstedbygget for etablering av løftebukk. Løftebukk inngår i en annen kontrakt. Løftebukk etableres i eksisterende verkstedhall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.