Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Osen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Osen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Tilbygg til Kjemiblokk 1 under bakkeplan på Gløshaugen i Trondheim kommune
Entreprise 1: Omlegging høyspent og vannledning, etablering av brannkum, midlertidig flytting av nitrogentank, spunt og grunnarbeider, tilfylling, VA og istandsetting. Utføres av NTNUs rammeavtalepart.
Etablering av varme- og ventilasjonsanlegg i nybygg og ominnredet driftsbygning i Steinkjer
- Varme- og ventilasjonsanlegg. - Spesielt tilpasset avsug og eventuell frisklufttilførsel i spesielt støvete rom. - Sentralstøvsuger - Trykkluft til verksted og rom for renblåsing av utstyr

Se andre prosjekter i Trøndelag fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.