Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Nærøysund

Oppgradering/utskifting av kjøl og fryselager på Kolvereid
Kjøle og fryseanlegget med hovedkjøkkenet på Kolvereid har store driftsproblemer. Det har behov for tilsyn og reparasjoner jevnlig. Det er anbefalt at det foretas en oppgradering/utskifting av anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.