Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Trøndelag fylke

Nybygg og ombygg av eksisterende laboratorium for Sintef Ocean i Trondheim
SINTEF Ocean skal flytte Maskinlaboratoriet (M-lab), Konstruksjonslaboratoriet (K-lab) og snekkerverksted til Torgardsveien 12. M-lab og K-lab vil bli etablert som permanent løsning i Torgardsvegen 12, mens snekkerverksted blir etablert midlertidig frem til nye Ocean Spacesenter står klart på Tyholt. Prosjektet innebefatter både ombygging av eksiterende bygg og nybygg.
Etablering av løfteplattform inkl. heissjakt for SINTEF Ocean på Tiller i Trondheim
Entreprisen omfatter levering og montering av løfteplattform inkl. heissjakt. Utvendige mål på sjakt; b x d 1300 x 1710mm Nyttelast; 500 kg Hastighet; 0,15 m/s Antall stopp; 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.