Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Ullensaker

Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
Cirka 850 mål totalt på området.
Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
36 000 kvm BYA gjennstår. Samme felt som Haut Nordic.
Nybygg av sjømatsenter ved lufthavn i Ullensaker
Sjømatsenter for eksport av sjømat.
Nytt logistikk- og lagerbygg på Gardermoen
Hovedkontor og sentrallager for Starco Norges firmer.
Nybygg av lager og logistikkbygg i Ullensaker
Prosjektet består av en ny omlastingsterminal, 23 lastebrygger, sorteringsanlegg og kontorer. Lagerdelen blir på 9000 m2 og kontordelen på 1800 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.