Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Nordre Follo

Nybygg av pumpestasjoner og tunnel i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.