Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Drammen

Oppgradering av pumpestasjon i Drammen kommune
Den nye pumpestasjonen skal etableres på Drammen kommune sin eiendom Gnr. 245 / Bnr. 1, sør-vest for eksisterende pumpestasjon. Eksisterende pumpestasjon skal være operativ under bygging, men skal rives når ny pumpestasjon er ferdigstilt og i drift. Målet med utskiftingen er å etablere en ny pumpestasjon med større kapasitet for å ivareta økt tilknytning fra fremtidige utbyggingsområder, hindre overløpsdrift og utslipp av forurenset avløpsvann til Ulverudbekken. Inkludert i kontrakten er ansvar for koordinering mot elektro/automasjons entreprenør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.