Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Ål

Nybygg av sorteringshaller for avfall på Kleivi næringspark i Ål kommune
Prosjektet omfatter oppføring av to sorteringshaller for mottak, lagring, sortering, kverning og omlasting av en del avfallsfraksjoner, samt nødvendig tilknyttet infrastruktur. Sorteringshallene er planlagt oppført i Kleivi Næringspark, i tilknytning til Hallingdal Renovasjon IKS sitt eksisterende forbrenningsanlegg for avfall, driftslokaler og det lokale avfallsmottaket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.