Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Viken fylke

Aremark (0)
Asker (2)
Bærum (3)
Drammen (3)
Eidsvoll (1)
Enebakk (1)
Flesberg (0)
Flå (0)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Gol (0)
Halden (0)
Hemsedal (1)
Hol (1)
Hole (0)
Hurdal (0)
Hvaler (1)
Jevnaker (0)
Kongsberg (3)
Lier (4)
Lunner (2)
Marker (0)
Modum (2)
Moss (0)
Nannestad (0)
Nes (0)
Nesbyen (0)
Nesodden (1)
Nittedal (0)
Rælingen (0)
Rakkestad (0)
Ringerike (2)
Rollag (0)
Råde (0)
Sarpsborg (2)
Sigdal (0)
Skiptvet (0)
Ullensaker (14)
Vestby (1)
Ål (1)
Ås (1)
Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
Cirka 850 mål totalt på området.
Nybygg av lager-og terminalbygg i Vestby
32 000 kvm lager, 6 000 kvm mesanin og 600 kvm kontor- og personalfasiliteter.
Nybygg av næringsområde ved Gardermoen
36 000 kvm BYA gjennstår. Samme felt som Haut Nordic.
Nybygg av næringspark i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/1, 2, 3, 12, 30 mfl.
Nybygg av industriområde på Dal i Eidsvoll kommune
70 dekar. Gnr/Bnr: 92/594-93/139 og 117.
Nytt logistikk- og lagerbygg på Gardermoen
Hovedkontor og sentrallager for Starco Norges firmer.
Nybygg av industri og lager i Enebakk
Felt BAA1-BAA4. Noe forretning, maks 500 m2 på felt BAA1 og maks 1000 m2 på felt BAA4. Gnr/bnr 91/1, 230, 389, 390, 454, 664
Nybygg av lager og logistikkbygg i Ullensaker
Prosjektet består av en ny omlastingsterminal, 23 lastebrygger, sorteringsanlegg og kontorer. Lagerdelen blir på 9000 m2 og kontordelen på 1800 m2.
Nybygg av lager for dagligvarer i Lierskogen
Tomt 35000 m2. BREEAM In-Use-sertifisering.
Utvidelse av industriområde i Ringerike
Nordvestre del av planområdet. Betonggjenvinning. Gnr/bnr: 92/1, 17, 18, 20 mfl. Felles plan for Sateba Norway AS, Svillegjenvinning AS, Nortømmer AS og Spenncon AS.
Nybygg av industri- og næringsbygg, Nedmarken i Modum
Tomtene er ferdig regulert, sprengt ut, undersprengt 2,5 meter. Det er lagt ledningsnett og asfaltert vei til tomtene.
Nybygg av renseanlegg i Hokksund
Kapasitet på ca. 30000 PE.
Nybygg av sorteringshaller for avfall på Kleivi næringspark i Ål kommune
Prosjektet omfatter oppføring av to sorteringshaller for mottak, lagring, sortering, kverning og omlasting av en del avfallsfraksjoner, samt nødvendig tilknyttet infrastruktur. Sorteringshallene er planlagt oppført i Kleivi Næringspark, i tilknytning til Hallingdal Renovasjon IKS sitt eksisterende forbrenningsanlegg for avfall, driftslokaler og det lokale avfallsmottaket.
Nybygg av prosessbygg, kontor mm i Indre Østfold kommune
Prosjektet omfatter et større prosessbygg, utomhus-arealer, prosessteknisk anlegg, kontor, lager og driftsbygning mv.
Nybygg av pumpestasjoner og tunnel i Vevelstad
Prosjektet innefatter lang boring.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Nybygg av næring på Grua i Lunner
Gnr/bnr: 68/20, 68/24, 68/23, 68/18, 68/11, 68/6 og 68/2.
Nybygg av driftsbygg ved kirke i Asker kommune
Riving av tre bygninger, arbeid i grunnen og oppføring av et nytt driftsbygg med både kontor- og driftsfunksjoner (garasje, vaskehall, verksted).
Nytt driftsbygg m.m. ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Oppgradering av pumpestasjon i Drammen kommune
Den nye pumpestasjonen skal etableres på Drammen kommune sin eiendom Gnr. 245 / Bnr. 1, sør-vest for eksisterende pumpestasjon. Eksisterende pumpestasjon skal være operativ under bygging, men skal rives når ny pumpestasjon er ferdigstilt og i drift. Målet med utskiftingen er å etablere en ny pumpestasjon med større kapasitet for å ivareta økt tilknytning fra fremtidige utbyggingsområder, hindre overløpsdrift og utslipp av forurenset avløpsvann til Ulverudbekken. Inkludert i kontrakten er ansvar for koordinering mot elektro/automasjons entreprenør.
Installering av ny brønnpumpe og vannbehandlingsutstyr på kontrollstasjon på Tollsted i Indre Østfold
Denne entreprisen er å installere en ny brønnpumpe i den nye brønnen, demontere og deponere det eksisterende vannbehandlingsanlegget og installere nytt vannbehandlingsutstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.