Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Skien

Nybygg av havnelager samt oppgradering av eksisterende lager i Skien
Lagerbygget skal oppføres i henhold til TEK17.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.