Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Sandefjord

Nytt næringsområde på Borgeskogen i Sandefjord
208 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.