Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Larvik

Nybygg av næring i Larvik
Gnr/bnr: 2040/58, 69, 70. Ca. 250.000 dekar tomt, ca. 50% kan bebygges.
Nybygg av industri og lager på Hvarnes i Larvik
Gnr/bnr: 2119/17, 8 og 32. Maksimalt bruksareal til ca. 20.000 m² BRA.
Sanering av vannledning, legging av trykkavsløpsleding og etablering av ny pumpestasjon i Larvik
Sanere asbestsement vannledning, legge trykkavsløpsleding med private avløpspumper og sette ned ny pumpestasjon i området Skisaker/Sundby. Samt bytte av kulvert under Skisakerveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.