Aktuelle nybygg av industriprosjekter i Vestfold og Telemark fylke

Bamble (1)
Drangedal (1)
Færder (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Horten (1)
Kragerø (0)
Kviteseid (2)
Larvik (4)
Nissedal (0)
Nome (1)
Notodden (2)
Porsgrunn (2)
Seljord (0)
Siljan (0)
Skien (1)
Tinn (2)
Tokke (2)
Tønsberg (2)
Vinje (0)
Nytt næringsområde på Borgeskogen i Sandefjord
208 daa. Gnr/Bnr: 504/3, 4, 23 mfl.
Nybygg av datasenter på Gromstul i Skien
Planområdet er på ca. 3 km2, hvorav ca. 2 km2 er avsatt til datasenterutbygging.
Nybygg av oppdrettsanlegg på land på Svadde industriområde i Rjukan
Det første oppdrettsanlegget på land i Norge. Anlegget vil produsere 30 tonn laks i døgnet med en årsproduskjon på 8000 tonn. Det er Akvakultur Krüger Kaldres AS som har teknologien til anlegget. Totale investeringen er 800. mill. kr.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering. Gnr/Bnr: 77/2, 86/1, 2, 3, 99/1, 9018/1 og 9662/2.
Nybygg av industri og lager på Hvarnes i Larvik
Gnr/bnr: 2119/17, 8 og 32. Maksimalt bruksareal til ca. 20.000 m² BRA.
Nytt industriområde i Porsgrunn, etappe 1
Totalt ca 1000 mål for etappe 1 og 2.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Sanering av vannledning, legging av trykkavsløpsleding og etablering av ny pumpestasjon i Larvik
Sanere asbestsement vannledning, legge trykkavsløpsleding med private avløpspumper og sette ned ny pumpestasjon i området Skisaker/Sundby. Samt bytte av kulvert under Skisakerveien.
Etablering av kommunalt renovasjonsanlegg på Gaustablikk
Oppdragsgiver har til hensikt å inngå kontrakt med Gaustatoppen Invest AS for levering av masser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.